Brødrene Olsen

Så har brødrene Olsen været i Assens. Nytårskur i Tobaksgaarden. En vældig fest.